Wybierz format pliku, który chcesz pobrać

Nienawiść protestantów do obrazów i kultu świętych | ks. dr R. Kneblewski

Dodano: 2019-03-19

Wyświetleń: 4983

Czas trwania: 26:36

Podstawowe formaty

Dodatkowe formaty

Opis materiału Nienawiść protestantów do obrazów i kultu świętych | ks. dr R. Kneblewski


         ► Jeżeli chcesz możesz nam przekazać 1% swojego podatku: KRS 0000406677

► WSPIERAJ MEDIA NARODOWE:
Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nr rach.
34 1020 1013 0000 0602 0352 8726
W tytule koniecznie proszę wpisać: Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia
Kod SWIFT (dla wpłat z zagranicy): BPKOPLPW

► Wesprzyj poprzez PayPal (także płatność kartą): https://bit.ly/2TTpnY3
► Wesprzyj wysyłając SMS o treści MEDIA na numer 73550 (koszt 3.69 PLN z VAT)
Regulamin dot SMS-ów https://medianarodowe.com/sms-regulamin/
► Wszystkich, którzy chcą działać w Rotach Niepodległości zapraszamy tu: https://roty.pl/roty/#zaangazuj-sie
► WALCZ Z POPRAWNOŚCIĄ POLITYCZNĄ I CENZURĄ!
Chcesz otrzymywać powiadomienia na temat prowadzonej przez nas działalności? Zapisz się do newslettera. https://medianarodowe.com/newsletter
► CZYTAJ: http://www.medianarodowe.com
► OBSERWUJ: http://www.twitter.com/medianarodowemn
► SZUKAJ NAS NA FB: https://www.facebook.com/MarszNiepodleglosci/

Nie byłoby Mediów Narodowych gdyby nie setki ludzi, którzy wspierają nas finansowo.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie koszty finansowe wszyscy ponosimy.
Z góry dziękujemy za wszelką udzieloną pomoc.        

Komentarze


Media Narodowe
► Zbieraj podpisy pod listem do D. Trumpa! http://ustawa447.pl/zbieraj-podpisy/ ► Prosimy także o zgłoszenia pod adresem: [email protected] WSPIERAJ MEDIA NARODOWE: ► Wesprzyj poprzez PayPal: http://goo.gl/xP4LAQ ►Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nr rach. 34 1020 1013 0000 0602 0352 8726 W tytule koniecznie proszę wpisać: Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia Kod SWIFT (dla wpłat z zagranicy): BPKOPLPW ►Wesprzyj wysyłając SMS o treści MEDIA na numer 74550 (koszt 4,92 PLN z VAT) Regulamin: https://medianarodowe.com/sms-regulamin/ ►Zrzutka- https://zrzutka.pl/z/medianarodowe ► CZYTAJ: http://www.medianarodowe.com ► OBSERWUJ: http://www.twitter.com/medianarodowemn Nie byłoby Mediów Narodowych gdyby nie setki ludzi, którzy wspierają nas finansowo. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie koszty finansowe wszyscy ponosimy.
ROMAN STANISZEWSKI
MILCZENIE KOŚCIOŁA : https://youtu.be/iIsqhxVKjoY
Conan Deflorator
św. Ireneusz z Lyonu „… Posiadają również obrazy, niektóre z nich malowane, inne utworzone z różnego rodzaju materiałów. Jednocześnie utrzymują, że podobizna Chrystusa została wykonana przez Piłata w czasie gdy Jezus żył pośród nich. Koronują te obrazy i ustawiają je obok obrazów filozofów świata, to znaczy Pitagorasa, Platona, Arystotelesa i innych. Mają też różne sposoby oddawania czci tym obrazom i robią to w ten sam sposób co poganie...” – „Adversus haereses” 1.25.6 Wj 20:4-5 "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył ...”Pwt 4:15-16 "Strzeżcie więc pilnie waszych dusz, gdyż w dniu, gdy PAN przemawiał do was na Horebie spośród płomieni, nie widzieliście żadnej postaci! Dlatego uważajcie, abyście nie upadli i nie sporządzili sobie podobizny bożka, jakiegoś posągu przypominającego mężczyznę lub kobietę"Ps 135:15-18 "Bożki narodów, srebrne i złote, to tylko dzieło rąk ludzkich. Usta mają, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, uszy mają, ale nie słyszą, i nie ma oddechu w ich ustach. Niech będą do nich podobni ci, którzy je wytwarzają, i wszyscy, którzy im zaufali!"
Agnieszka Kowal
A tak nawiasem mówiąc, to wydaje mi się, że ten pastor pomylił Maryję ze św. Tereską od Dzieciątka Jezus, bo miała w rękach krzyż i róże...
jacentol
Nie modlimy się do obrazów tylko przed obrazami, które są wyobrażeniem Boga, Chrystusa czy Maryi.
Conan Deflorator
Rz 1:20-23 "Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się [oni] wymówić od winy, ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów." Ap 9:20 "Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić,"Ap 21:8 "A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga."św. Epifaniusz z Salaminy - "Mowy przeciw obrazom"„... Ty jednak mi powiesz: "Ojcowie czuli wstręt do pogańskich idoli, my zaś sporządzamy obrazy upamiętniające świętych i czcimy je ze względu na ich pamięć". I właśnie dlatego ośmielają się niektórzy z was nawet w poświęconym domu otynkować ścianę i malować różnokolorowe obrazy. I to w dodatku przedstawienia Piotra, Jana i Pawła, jak wnioskuję z podpisów, których głupota malarza odmalowała według własnego rozeznania. Ci też przede wszystkim uważają, że oddają w ten sposób cześć Apostołom. Powinni się jednak dowiedzieć, że zamiast czcić, zniesławiają ich. Gdy Paweł ciężko obraził domniemanego arcykapłana, nazwał go właśnie pomalowaną ścianą. Naśladujmy raczej ich (Apostołów) cnotę jako najlepszy wizerunek. Ty jednak powiesz: "Dla upamiętnienia ich postaci patrzymy na nie (obrazy)". Ale gdzie ci to zostało nakazane? Ukazaliśmy już, że tamci ze względu na swoją niewiedzę nadaremnie starali się trudzić. "Wiemy bowiem" - mówi Jan - "Ze gdy się to objawi będziemy do Niego podobni" (1J 3,2). Paweł zaś ogłosił świętych "podobnymi Synowi Bożemu" (Rz 8,29). Jakże więc świętych, którzy mają świecić blaskiem boskiej chwały, chcesz przedstawiać za pomocą godnego pogardy, martwego i niemego materiału, podczas gdy mówi o nich Pan: "będą jak aniołowie Boży" - (Mt 22,30). Jakże więc dającym początek wszelkim wiatrom (duchom) i zawsze żyjącym Aniołom oddajesz część w martwych wizerunkach, podczas gdy Prorok mówi: "jako swych posłów czynisz wiatry (duchy), jako sługi swoje - płonący ogień" (Ps 103,4). Twierdzę jednak, że nawet oni sami (święci) nie chcą, aby oddawano im cześć. "Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i twoich braci - tych, którzy świadczą o Jezusie...Bogu samemu, mówi, będziesz składał pokłon" (Ap 22,9). Tak więc i apostołowie nie chcieli odbierać hołdu, nawet gdy zostali rozesłani, aby głosić Dobrą Nowinę, nie chcieli, aby im oddawano cześć, lecz Temu, który ich posłał - Chrystusowi. Ten bowiem, który od Niego otrzymał moc wiązania i rozwiązywania na ziemi i w niebie, mówił Korneliuszowi: "jestem człowiekiem tobie podobnym" (Dz 10,26) i uczył, aby nie jemu oddawano cześć, ale Chrystusowi Zbawicielowi. Ojcowie, którzy przybyli do Laodycei i zebrali się tak przede wszystkim dla omówienia kwestii aniołów, mówią: "Jeśli ktoś porzuca Kościół Boży i kreśli wizerunki aniołów - niech będzie wyklęty. Porzucił on bowiem naszego Pana Jezusa Chrystusa i popadł w bałwochwalstwo". Słyszałem także, że niektórzy zapowiadają malowanie niepojętego Syna Bożego. Słyszeć o tym jest straszne, wierzyć w to - haniebne. Jak może ktoś mówić, że przedstawia na obrazie Tego,który nie daje się ani pojąć, ani opisać, który jest nieuchwytny i nieograniczony, Tego, którego Mojżesz nie był w stanie oglądać twarzą w twarz? Niektórzy twierdzą, że skoro (Chrystus) stał się prawdziwym człowiekiem z Maryi zawsze dziewicy, to możemy Go przedstawiać jako człowieka. Lecz czy dlatego stał się człowiekiem, abyś Tego, który jest nieuchwytny, i przez którego wszystko się stało, mógł przedstawiać twoimi własnymi rękami? Czyż więc przestał już być podobny do swego Ojca, i czyż nie jest już Tym, który wskrzesza zmarłych? Gdzie nakazał ci Ten, który przyszedł na ziemię, czynić swoją podobiznę, oglądać ją i czcić? Jest to raczej nakaz złego; abyś gardził Bogiem. Trzeba Go raczej żyjącego, jak zresztą Sam powiedział, czcić w duchu i prawdzie. Czy jednak nie znajdzie ta gangrena pożywki wokół siebie? ...”
high hope
Ten ksiadz gada i gada, a wystarczy powiedziec "modlitwa jest do osoby przedstawionej na obrazku a nie do obrazka". Temat do zamkniecia.
Piotr Sówka
Bardzo bym prosił księdza Romana o komentarz do tego filmu https://www.youtube.com/watch?v=bp7y7Gc4Y1Q&feature=youtu.be
yhwe yah
katolicka sekta bezmyślnych bałwochwalców
Jama Szczupak
Jezus na krzyzu rzekl oto matka twoja oto syn twoj dla mnie to jest jasne pozdrawiam