Wybierz format pliku, który chcesz pobrać

Zaśpiewajmy.pl - Sen o Warszawie (Krystyna Prońko)

Dodano: 2019-02-15

Wyświetleń: 4262

Czas trwania: 02:45

Podstawowe formaty

Dodatkowe formaty

Opis materiału Zaśpiewajmy.pl - Sen o Warszawie (Krystyna Prońko)


         Krystyna Prońko i jej wyjątkowe wykonanie „Snu o Warszawie” - specjalnie dla Zaśpiewajmy.pl!

http://www.zaspiewajmy.pl - Śpiewnik Narodowego Centrum Kultury 

Tytuł: Sen o Warszawie (1966)
Słowa: Marek Gaszyński
Muzyka: Czesław Niemen
Wykonanie: Krystyna Prońko
Akompaniament: Michał Tokaj

Czekamy także na Wasze nagrania! Najciekawsze zamieścimy na naszej stronie.

Piosenki, które znajdziecie w naszym śpiewniku powstały w latach 1918 – 2018 (jest kilka wcześniejszych, uzasadnionych historycznie wyjątków), a ich wybór dokonany został w oparciu o szeroko rozumiane pojęcia patriotyzmu i państwowości. 

Piosenki te obrazują Polskę w kontekście zmian pokoleniowych, obyczaju i życia codziennego Polaków żyjących w XX i XXI wieku.

Śpiewnik umożliwi zapoznanie się z oryginalnym (o ile to możliwe) wykonaniem piosenek, wysłuchanie i pobranie akompaniamentu, tekstu i nut poszczególnych utworów.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

#zaśpiewajmy #śpiewnik #SenOWarszawie        

Komentarze


Only1Life
playback!!!!!! ;)
KowalskyLeon
Krysia sympatyczna dziewczyna z bezbłędnym głosem.
Mariusz Mariusz
Uwielbiam polskie gwiazdy. Wielu nie docenia. Chwalą cudze swego nie znając. Dzisiejsze "gwiazdeczki" powinny się uczyć od tych pereł. Polska muzyka leci na łeb na szyję. Tamte teksty, tamta muzyka, mówiła o czymś, tekst miał przesłanie. A dziś tylko kicz, tandeta. Teksty typu "ja kocham go/ją a ona/on mnie nie, kochamy się razem" kiedyś muzyka mówiła o czymś dziś o niczym tylko masówa. Kiedyś śpiewali na żywo, mieli talent, głos. Dziś tylko efekty dźwiękowe nadrabiają to czego niema. Doceniajmy nasze gwiazdy puki są. I słuchamy muzyki a nie jak mawiała nasza kochana Kora "muzaków"
Agnieszka Rutkowska
zaśpiewała bezbłędnie. ta dykcja. ta emisja. cudoo!!!
Flip Flop
to juz nie ta krystyna
Tomasz Didymos
https://youtu.be/ym7MQEr7q5EULICA SZARLATANÓW - słowa: Konstanty Ildefons Gałczyński, muzyka: Tomasz Dubiel Szar­la­ta­nów nikt nie ko­cha. Za­wsze sami. dla nich gwiaz­dy świe­cą w gó­rze i na dole. W taj­nych szyn­kach piją dziw­ne al­ko­ho­le. I wie­czo­ry prze­ra­ża­ją bluź­nier­stwa­mi. Wy­my­śli­li swe ta­bli­ce szma­rag­do­we. Krwią dzie­wi­cy wy­pi­sa­li cha­rak­te­ry. Stra­chy w licz­bach: 18 3 i 4. Prze­kli­na­my Jezu-Chry­sta i Je­ho­wę. Szar­la­ta­ni pi­szą księ­gi o pa­pie­żach. Za­wsze w nocy mó­wią źle o Wa­ty­ka­nie. Za­wsze w nocy sły­chać szka­la­ne, szka­la­ne łka­nie: pła­czą gwiaz­dy za­plą­ta­ne w szkła na wie­żach. Kie­dy mie­siąc umę­czo­ny wscho­dzi na nów, al­ko­ho­le z prze­ra­że­nia drżą sło­dy­czą. Nie po­mo­gą al­ko­ho­le: W nocy krzy­czą łzy fał­szy­we szma­rag­do­wych szar­la­ta­nów. Bar­dzo ci­cho i bo­le­śnie jest nad ra­nem. Dzwo­nią dzwo­ny, świt po­chy­la się w po­ko­rze. Od­puść grze­chy szar­la­ta­nom, Pa­nie Boże. 1928